Stil in school

De School van Frieswijk is een oude plattelandsschool. Op dit moment wordt er hard gewerkt en heerlijk gewoond, maar niet meer gezongen en gedanst.

>>

Verhuur

Onze lokalen worden op dit moment niet verhuurd!

>>

Tentoonstelling

Er zijn op dit moment geen tentoonstellingen in voorbereiding.

>>