Geschiedenis

De geschiedenis van het landgoed Frieswijk gaat terug tot het Stenen Tijdperk; er is een nederzetting opgegraven met vuurstenen en gebruiksvoorwerpen uit die periode. Op dit stuk zandgrond kregen mensen niet snel natte voeten en ze waren toch in de nabijheid van een rivier (de IJssel).

In de middeleeuwen groeide Frieswijk uit tot een belangrijk bedevaartsoord, waarvoor paus Gregorius rond het jaar 600 de grondslag legde. De Heilige Boom van Frieswijk, met het beeld van Maria, werd een begrip. Zozeer dat de predikanten in Deventer er in 1663 over klaagden. Waar de boom precies heeft gestaan weten we niet. Het originele Mariabeeld bevindt zich in de kerk in Schalkhaar en wordt nog ieder jaar in een processie naar Frieswijk gevoerd. Thea Beckman heeft zich door deze geschiedenis laten inspireren bij het schrijven van ‘Het wonder van Frieswijk’, waarvan het verhaal zich afspeelt in 1470.

Het landgoed Frieswijk ontstond in 1382 en in 1519 werd het eerste landhuis gebouwd. Het landgoed bleef eeuwenlang in het bezit van het geslacht Van Middachten; nadat dit was uitgestorven raakte het landhuis in verval. Van 1883 tot 1890 deed het dienst als tijdelijk klooster van de cisterciënzer monniken, die vervolgens dichtbij hun klooster Sion bouwden. De band tussen Frieswijk en de monniken is altijd blijven bestaan. In 1936 werd het landhuis gesloopt.

In 1912 begon de bouw van een voor die tijd moderne openbare school met meesterswoning; de toenmalige gemeente Diepenveen kocht de grond van de landgoedeigenaar, de familie Vos de Wael. De school kreeg drie lokalen, elk voor 48 leerlingen en met kachel en kolenluik. Er kwam een brede gang met granitovloer, kapstokhaken en negen toiletten, die niet zoals tot dan toe gebruikelijk naast de lokalen lagen, maar aan de overzijde van de gang. De school trok leerlingen uit de wijde omgeving, met name uit de buurtschappen Frieswijk en Averlo. Op het schoolplein aan de voorkant kwam een pomp, want er was nog geen waterleiding. De pomp staat er nog altijd.

Ruim 67 jaar bleef de school in gebruik. In 1979 werd hij gesloten bij gebrek aan leerlingen. Na als kaaspakhuis en -handel te hebben gediend, werd de School van Frieswijk in 1988 verbouwd tot woonhuis, kantoor en garage. In 2003 kochten Ingrid Roelants en Wim Odé de School. Zij pasten het gebouw aan en zo ontstonden de huidige multifunctionele ruimtes. Sinds september juli 2018 is de school eigendom van John en Anne Christine Gruter-Girardot.

De bij de bouw van de school geplante linden, beuken en plataan staan op de gemeentelijke bomenlijst en de School zelf werd in 2000 gemeentelijk monument.