Lilian Vos - Bestuur (lid)

Multitalent Lilian Vos werkt sinds haar afstuderen aan de Scapino dansacademie in de culturele sector. Ze danst, coördineert en managet. Als programmaleider Amateurkunst bij Bureau Kunstcircuit werkt zij voor het amateurkunstveld binnen Deventer, waarbij zij zich richt op netwerkontwikkeling, deskundigheidsbevordering, het initiëren van projecten. Bij kunstencentrum de Leeuwenkuil ziet ze toe op de kwaliteitszorg.

Sinds  2013 is ze bestuurslid van de School van Frieswijk.