schilderijen van Jan Mostert - Archief

eeldend kunstenaar Jan Mostert laat zich in zijn werken steeds mee slepen door de uitgestrektheid van Noord Nederland.
In zijn werken ben je altijd buiten.
Het gebied rond de zeedijken en het wad zijn de landschappen die op het doek worden vastgelegd, mede omdat dit unieke landschap in snel tempo verdwijnt qua aangezicht door het realiseren van windturbines, tuinbouwkassen, asfalt, en recreatie.

Dit landschap geeft de schilder de nodige beelden en emotionele lading voor zijn schilderijen.
Deze twee symptomen zorgen er voor dat de werken op de voor hem zo karakteristieke manier weergegeven worden zoals de spanning tussen fraaie luchten en sober land.

Het kleurgebruik is gedurfd maar altijd harmoniërend.

Zijn werk kenmerkt zich door leegte en stilte die op de doeken op fraaie wijze zijn verwoord.
Deze bij tijd en wijle desolate onderwerpen worden op zijn doeken omgevormd tot rustpunten en sfeer impressies.
Wat opvalt is dat de mens van verre is gehouden.

http://www.janmostertlandschappen.nl/

zaterdag 16 januari - zondag 14 maart 2010

WINTERGEZICHT OP LUTKEWIERUM
WINTERGEZICHT OP LUTKEWIERUM