Time-outs - Archief

Topografisch tekenaar Peter Paul Hattinga Verschure werkt doorgaans buiten op locatie. In de School van Frieswijk toont hij onder de titel Time-outs twee groepen werken, waarin het ’tijdelijk stilstaan van de tijd’ centraal wordt geplaatst. De ene serie tekeningen is gemaakt in en om de verlaten kassen van de voormalige tropische Landbouwschool in Deventer die, na verlaten te zijn, nu zijn als capsules waarin de tijd lijkt te worden uitgedroogd in buitenaardse klimaatomstandigheden.

De andere serie toont verschillende archeologische opgravingen, waarbij de binnenaards voor eeuwen stilgelegde tijd weer tot leven wordt gebracht.

Peter Paul Hattinga Verschure werkt als beeldend kunstenaar en stadstekenaar in Deventer. In de praktijk houdt dat in dat zijn meeste werk op locatie, in de open lucht, tot stand komt. Zijn kunst is aangeduid als topografische tekenkunst, maar thema’s als verandering, proces en transformatie zijn onderliggende motieven. In 2010 verscheen van zijn hand de historisch-topografische atlas Een wereld van verschil. PPHV studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Naast zijn eigen praktijk is hij werkzaam als docent beeldende vorming en grafische technieken bij Leeuwenkuil kunstencentrum te Deventer. Ook verzorgt hij workshops, lezingen en stadsrondwandelingen.

donderdag 15 maart 2012 - donderdag 20 juni 1970

tijdelijk stilstaan van de tijd
tijdelijk stilstaan van de tijd